بررسی طـرح پیشنهـادی جلوگیری از افزایـش تـرک در کوله سازه پل قدیمی محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل

سیدمحمدموسوی خطیر1 محمود فروتن ندافی*2

چکیده :
پا بر جا بودن آثار تاریخی یک منطقه نشانگر دلایل زیادی است از قبیل: رخ داد کم زلزله آن منطقه و یا پایداری آن اثر تاریخی و مقاوم سازی آن. نظر به این که توزیع و میزان پراکندگی آثار تاریخی در استان های کشور مشاهده می شود و استان مازندران با اختصاص سهمی در حدود 6/2 درصدی از کل آثار تاریخی کشور، یکی از استانهای تاریخی کشور است و لازم به ذکر است که این منطقه نمایانگر پهنه ای لرزه خیز است و هر لحظه احتمال وقوع زلزله ای که حیات این آثار با ارزش را به مخاطره بیاندازد می رود.نوآوری و خلاقیت و به کارگیری تجارب دلیلی بر تولید شاهکارهایی توأم با فنی مهندسی در سازه هایی از قبیل پل شده است که بهترین و زیباترین پل های قدیمی در سرتاسر جهان ماحصل این خلاقیت است.با بررسی پل های تاریخی ایران می توان نتیجه گرفت که عوامل گوناگونی در شکل و چگونگی ساخت آن نقش داشتند. در این مقاله سعی شده است تا مشخصه های معماری و سازه ای پل های قدیمی و پل محمدحسن خان قاجار شهر بابل مورد بررسی قرار گیرد. طرح پیشنهادی نیز باجلوگیری از افزایش ترک در کوله های این پل قدیمی با عنوان جلوگیری از رشد گیاهان، حفاری های غیرمجاز،عبور وسایل نقلیه سنگین که بار ضربه ای ودینامیکی تولید میکنند و بارگذاری وباربرداری متناوب که خستگی را در سازه به وجود می آورد ارائه شده است. بی تردید شناخت و بررسی این آثار به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه شان در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری شاخص هستند می توانند موضوعات بکری برای شناخت بیشتر مهندسی و معماری بومی این سرزمین کهن باشند.
کلمات کلیدی : مرمت مصالح مکانیک ترک آنالیز بناها کوله


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سید محمد موسوی خطیر
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZBH

سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بررسی طـرح پیشنهـادی جلوگیری از افزایـش تـرک در کوله سازه پل قدیمی محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل
 2. بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی پلی پروپیلن و میلگرد GFRPبا قطرهای مختلف با استفاده از آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out)
 3. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن معمولی با میلگرد فولادی آج دار با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 4. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی پلی پروپیلن با میلگرد فولادی بدون آج با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 5. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج با میلگرد فولادی بدون آج با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 6. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج با میلگرد فولادی آج دار با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 7. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی پلی پروپیلن با میلگرد فولادی آج دار با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 8. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن معمولی با میلگرد فولادی بدون آج با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
 9. بررسی و مطالعه آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی فلزی با میلگرد فولادی بدون آج با سه قطر تحت آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-out Test)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls