بررسی طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری زمینه گرا نمونه موردی: موزه هنر مدرن نیویورک، موزه هنر کیمبل، موزه هنر واکایاما ژاپن

سولماز زارع1 محسن قاسمی2

چکیده :
معماری امروز ما بنا به دلایل متعددی، در بسیاری از زمینه ها، دچار نقصان و كمبودهایی است كه باعث می شود برآیند معماری موجود، در نقش و جایگاه مورد انتظار آن، قرار نگیرد. يكي از مباحث اخير مطرح در معماري، طراحي مطابق با بستر و زمينه است. زمینه گرایی در معماری، ضامن بحث زمینه با طرح است. توانایی معماری زمینه گرا در برآورده نمودن نیازهای انسانی در ابعاد گوناگون می تواند به عنوان یکی از شاخصه های مهم در بررسی معماری زمینه گرا باشد. چار چوب نظری تحقیق بر این اساس استوار است که با مطالعه بر ابعاد زمینه گرایی سعی در شناخت مبانی فکری آن در عرصه معماری نموده ایم. لذا پرسش اصلی تحقیق این است که: برای برقراری ارتباط با زمینه در طراحی معماری چه باید کرد؟ نگاه انسان گرایانه به زمینه برای دستیابی به معماری منسجم، ابعاد تاریخی و فرهنگی و اجتماعی را پیوند می زند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان قابلیت متغیرهای پژوهش ارتباط مستقیم با نیاز ها و حقوق انسانی دارد و راهبرد اساسی براي دستیابی به معماری انسان گراست. روش تحقیق این پایان نامه با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از لحاظ محتوا نوعي پژوهش كيفي به شمار مي آيد، اما اساس پژوهش متکی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه استدلال قیاسی می باشد.
کلمات کلیدی : پست مدرنیسم، زمینه، زمینه گرایی، انسان گرایی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سولماز زارع
کد IOI مقاله : XYZB-ZZCZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZCZH

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در شهر مشهد: مورد پژوهی محله طبرسی
 2. Urban Morphology and Microclimate: Street Design and Layout Effects on Air and Solar Access in Urban Canyons
 3. Biosystematic study of Rotifera in the northeastern of Markazy province of Iran
 4. از مدیریت زمین تا حکمروایی زمین؛ با نگاهی بر اصول و الزامات حکمروایی شایسته زمین
 5. بررسي طول سايبان براي ضلع شرقي در ساختمان هاي مسكوني شهر ستان بندرعباس
 6. بررسي سيستم‌هاي ايمني تونل‌هاي طويل ريلي
 7. اصول طراحی محوطه مهدکودک براساس ارتقاء خلاقیت کودکان
 8. بررسی تاثیر طراحی تجربهمحور در هنرهای شهری با هدف تعامل مثبت شهروندان و فضای شهر (موردپژوهی المانهای شهری پیرامون حافظیّه)
 9. Applying the Land Use- Transportation Integrated Model , Using the Most Effective Sustainable Urban Variables (Case Study : Part of the district 22 of Tehran)
 10. The Relationship between Online Shopping and Traditional Shopping (Shopping Trip), Case Study: The City of Tehran
 11. آسیب شناسی سازه های ناسازگار شهری با تکیه بر سازه های شهری شاهرود
 12. Optimization building orientation and windows by using solar radiant energy
 13. Formulating Environmental Strategies for Socio-economic Development Using Comparative Analysis, SWOT Model and AHP
 14. آشنایی با قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار تحلیل غیرخطی Zeus-NL
 15. طراحی هتل بیمارستان با رویکرد توریسم درمانی در شهر زاهدان