بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی

فرانه پیشوا1 هانیه صنایعیان2

چکیده :
امروزه گردشگری تحت تاثیر رشد و توسعه نوآوری های تکنولوژی و رشد همه جانبه سرمایه داری, گستره ای جهانی یافته است. به گونه ای که به عنوان یکی از ارکان اصلی در معادلات اقتصاد بین المللی و یک فعالیت گسترده اقتصادی -اجتماعی شناخته شده است. یکی از پر کاربردترین نوع گردشگری, اکوتویسم یا طبیعت گردی است. با شناسایی شاخصه های توسعه اکوتوریسم می توان زمینه را برای توسعه گردشگری روستایی فراهم نمود. نقش و اهمیت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی در بسیاری از کشور ها به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق بررسی اکوتوریسم و پیامدهای آن بر جامعه محلی می باشد. با توجه به قابلیت های گردشگری در کشورمان ایران به ویژه مناطق بکر روستایی و شناخت پتایسیل های آن مناطق, رفع موانع و مشکلات می توان از بیکاری و مهاجرت روستائیان به مناطق شهری جلوگیری کرد. تاثیرات توسعه اکوتوریسم در ایجاد قوت ها, ضعف ها, فرصت ها و تهدید ها در روستاهای هدف گردشگری در نقاط مختلف ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی و از طریق مطالعات اسنادی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات حاکی از نقش اکوتوریسم و اثرات آن بر توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی روستاهای هدف گردشگری می باشد و توجه هر چه بیشتر به آن زمینه ساز توسعه روستایی می گردد.
کلمات کلیدی : گردشگری روستایی, اکوتوریسم, گردشگری پایدار, موانع گردشگری


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فرانه پیشوا
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZCF

مقالات مشابه
 1. گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری
 2. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 3. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 4. ساماندهی و تقویت قابلیتهای گردشگری روستای نوره با تاکید بر اکوتوریسم روستایی
 5. تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد شهری (مطالعه موردی: شهر حسن کیف)
 6. نقش گردشگری روستایی در توسعه اجتماعی-اقتصادی
 7. بررسي نقش اکوتوریسم در مدیریت حوزه‌آبخیز (مطالعه موردي: حوزه آبخیز لاویج نور)
 8. ارزيابي توان طبیعت گردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام با استفاده از مدل AHP
 9. ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT مطالعه موردی روستاهای بخش خرانق اردکان(یزد)
 10. ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان خرم آباد جهت توسعه پایدار اکوتوریسم
 11. روند، زمینه ها و میزان سرمایه گذاری مورد انتظار در راستای زیرساختها و اماکن مورد نیاز توسعه توریسم روستایی توسط گروههای مرتبط در استان تهران
 12. مطالعه نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی
 13. مجموعه های تفریحی کوهستانی با رویکرد طبیعت گرا
 14. مدیریت شهری و توسعه گردشگری پایدار
 15. تحلیل و بررسی طراحی مراکز اقامتی- آبدرمانی با رویکرد اکوتوریسم(نمونه موردی شهر خوی)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار