پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد

مدینه آقایی1 احمد میرجعفری2

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبک‌های فرزندپروری مادران بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد شهر رامهرمز در سال 1396 بود. در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعة آماری 127 نفر از مادران کودکان طلاق به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که، از میان ابعاد سبک‌های فرزند پروری، مؤلفه سبک مقتدرانه قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی به صورت مثبت می‌باشد. از بین ابعاد ویژگیهای شخصیتی، مؤلفه روان نژندی(عصبیت) قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی به صورت منفی و مؤلفه‌های برون گرایی، توافق گرایی قادر به پیش بینی مثبت می‌باشند.
کلمات کلیدی : بهزیستی روانشناختی، سبک‌های فرزند پروری، ویژگی‌های شخصیتی، کودکان طلاق


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زینب کریمی
کد IOI مقاله : XBDK-DCEBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEBA

مقالات مشابه
 1. تأثیر ویژگی های شخصیتی معلمان بر انگیزه پیشرفت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز سال 94- 93
 2. بررسی رابطه هوش معنوی و صفات شخصیتی با رضایت از زندگی
 3. بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی و ویژگی های شخصیتی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر استهبان
 4. ارتباط بین شیوه های تربیتی والدین با خلاقیت دانش آموزان
 5. تعیین رابطه تاب آوری، هوش هیجانی و دلبستگی شغلی رضایت زناشویی در افسران متأهل ناجا اهواز
 6. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 7. ذهن و سرطان: اثربخشی مداخلات روانی/آموزشی در بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی20 تا 40 ساله
 8. Relationship between Parenting styles and learning strategies in high school students
 9. تحلیل رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های پنج گانه شخصیت با رضایت زناشویی
 10. بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری رفتارهای مادرانه بر بهزیستی روانشناختی و استرس در مادران دارای کودک عادی و عقب مانده7تا12ساله شهراصفهان
 11. رابطه بین ویژگیهای پنجگانه شخصیت ، شادکامی و کمال گرایی در دانشجویان
 12. ارتباط بين ويژگيهاي پنج گانه شخصيت، جهت‌گيري هدف و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان
 13. ویژگی‌های شخصیتی و نیمرخ روانی سوء مصرف کنندگان مواد در ایران
 14. Comparing the Inhibition and Activation Behavioral Systems and Personality Traits among Patients with Bipolar Disorder, Schizophrenia and a Control Group
 15. بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیت‌شان در سازمان‌های غیر دولتی تهران
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70