اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز

سوسن دیده دار1 فاطمه صادقی2

چکیده :
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز انجام شد. پژوهش حاضر در قالب یک مداخله شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز در نیمسال تحصیلی 1397-1396 تشکیل می¬دادند. از بین دانش آموزان متوسطه دوم مدرسه «نجمه» واقع در شهر ناحیه 7 شهر شیراز بود که 40 نفر از آنها به شیوه در دسترس انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های 20 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و شافلی (2007) بود که قبل و بعد از مداخله توسط دو گروه تکمیل گردید. واقعیت درمانی گروهی برای گروه آزمایش ارایه شد، اما گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که واقعیت درمانی گروهی باعث کاهش معنادار فرسودگی تحصیلی و مولفه های آن (خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی) در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده بود.
کلمات کلیدی : واقعیت درمانی گروهی، فرسودگی تحصیلی، دانش آموزان


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCGAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCGAK

مقالات مشابه
 1. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 2. بررسي الگوي رفتاری در محيط مدارس مدرن ( نمونه ي موردی: دبيرستان جهان علوم استان اردبیل )
 3. ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در آموزش معماری ایران .
 4. توسعه مدل مطلوبیت مدهای حمل‌ونقلی مربوط به هدف‌ سفرهای مختلف
 5. مدرسه امن دخترانه مورد بررسی: (دوره متوسطه خاص دختران)
 6. ارزیابی میزان پایداری هنرستان¬های نوساخت بر اساس روش¬های اجرایی و مصالح به کار رفته در ساختمان
 7. طراحی هتل بیمارستان با رویکرد توریسم درمانی در شهر زاهدان
 8. Designing and development practical model for climate change education
 9. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 10. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 11. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 12. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 13. تأثیر مداخله شناختی – رفتاری بر حافظه‌ی فعال دانش آموزان نارساخوان
 14. تأثیر ویژگی های شخصیتی معلمان بر انگیزه پیشرفت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز سال 94- 93
 15. اثربخشي آموزش نرم افزار ان بك بر بهبود حافظه ي فعال دانش آموزان نارساخوان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70