بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)

احسان رستم زاده1 فرید محسنی2

چکیده :
یکی از چهره های خشونت علیه زنان، «آزار جنسی در محیط کار» است. بنابر جامع ترین تعریفی که تا کنون از این پدیده ارائه شده است؛ آزار جنسی عبارت است از روابط جنسی ناخوشایند اعم از برخوردهای کلامی یا فیزیکی که علی رغم وجود زمینه های مشروع، موجب ارتقای شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان می شود. براساس این تعریف علیرغم ذهنیت عموم، که آزار جنسی را تنها به آزار فیزیکی محدود می دانند، این پدیده شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی می شود. این پدیده بدنبال حضور و مشارکت زنان در محیط های کار بیرون از خانه و قرار گرفتن در کنار همکاران مرد، شکل گرفته که در تمام جوامع کم و بیش رخ می دهد. اما مصداق های آزار جنسی در هر جامعه ای بنابر توجه آن جامعه به این مسئله متغیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته، کم اهمیت ترین حرکات مرد در محیط کار از مصادیق آزار جنسی محسوب میشود. در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و با توجه به هدف مطالعه که تحلیل جرم شناختی خشونت علیه زنان و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این نوع خشونت می باشد از روش توصیفی و تحلیل حقوقی بهره جسته ایم.
کلمات کلیدی : خشونت علیه زنان، آزار جنسی در محیط کار، سو استفاده جنسی‌، بزه دیدگی زنان، موارد پیشگیرانه.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : احسان رستم زاده
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDEK

مقالات مشابه
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل
 3. پیشگیری از بزه دیدگی زنان در برابر سرقت
 4. ابعاد خشونت علیه زنان در زنان متاهل منطقه 4 شهر تهران (ایران)
 5. عوامل اجتماعی موثربرخشونت علیه زنان
 6. بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز
 7. بررسی رابطه بین عوامل جمعیت ¬شناختی و خشونت علیه زنان در شهر کرد
 8. واکاوی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با خشونت مردان علیه زنان در خانواده
 9. بررسي خشونت عليه زنان از طرف مردان و عوامل آن در زنان شهر اهواز
 10. بررسی فرایند وضعیت اجتماعی- فرهنگی زنان در محیط کار اجتماعی کار ایران
 11. بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان
 12. قتل های ناموسی :پایان دادن به خشونت علیه زنان و مردان
 13. The family factors affecting on Child Abuse Among Firoozabad Social Emergency Clients
 14. کاربرد آمار زیستی در روانشناسی
 15. بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی به سبک متافور بر کاهش اضطراب دختران آسیب دیده سوءاستفاده جنسی
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. A comprehensive meta-analysis of effectiveness of therapeutic interventions to improve the symptoms of autism in Iran (2005-2013)
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 4. « خود » شناسی در رویکردهای مختلف (با تاکید بر رویکردهای روان شناختی و دینی-فلسفی)
 5. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 6. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 7. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 8. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران
 11. بررسی رابطه بخشودگی با کمال گرايی معلمان ابتدايی
 12. اصول تربیت دینی از منظر نهج الفصاحه
 13. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 14. The Effect of Emotionally-Focused Therapy (EFT) on marital adjustment of discord couples
 15. بررسی پیامدهای هیدروپلتیکی بحران آب در منطقه غرب آسیا