بررسی تطبیقی قوانین طلاق در نظام حقوقی کشورهای ایران،سوئد ومالزی

زینب کمالی1

چکیده :
یکی از شاخص های توسعه انسانی در گزارش سالانه سازمان ملل متحد نابرابری جنسی می باشد.کشورها باید تلاش کنند تا این رقم را هرچه بیشتر به صفر نزدیک نمایند تا میزان نابرابری جنسی در آنها کاهش یابد.شاخص نابرابری جنسی مؤلفه های آموزشی،بهداشتی،اجتماعی وسیاسی را شامل می شود.یکی از اشکال تبعیض علیه زنان در زمینه اجتماعی برابر نبودن زن ومرد در نگاه قانونگذار می باشد،در حالی که رعایت حقوق زنان بیانگر رویکرد جامعه به حوق بشر است.با توجه به رشد روزافزون آمار طلاق در تمام کشورهاقوانین مربوط به آن نقش مهمی در ایجاد شرایط مناسب برای اعضای خانواده پس از جدایی ایفا می کند.کشورهایی که با رعایت هرچه بیشتر حقوق زنان در قوانین طلاق به از بین بردن تبعیض علیه آنان کمک می کنند با توجه به شاخص نابرابری جنسی به توسعه انسانی پایدار نزدیکتر خواهند بودو ار این حیث کشورهای پیشرفته تری محسوب می شوند.این پژوهش با بیان دیدگاههای توسعه وجنسیت ودر نظر گرفتن برابری زنان ومردان در قوانینبرای رسیدن به توسعه انسانی به بررسی تطبیقی قوانین طلاق در سه کشور ایران،مالزی وسوئد می پردازد و درنهایت مشخص می شود که سوئد با توجه به داشتن رتبه نخست برابری جنسی طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2011،دارای قوانین طلاق با ایجاد شرایط مطلوبتر برای زنان وکودکان می باشد.کشور مالزی دارای دو سیستم قضایی اسلامی وغیر اسلامی می باشد.در سیستم غیر اسلامی قوانین خانواده به دلیل تأثیر از قوانین کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان در زمینه قوانین طلاق نیز پیشرفته تر از ایران می باشد.اما در سیستم قضایی اسلامی قوانین طلاق با قوانین طلاق در ایران اشتراک های زیادی داردوحتی در بعضی زمینه ها مانند سه طلاقه کردن،قوانین طلاق در ایران پیشرفته تر است.
کلمات کلیدی : توسعه انسانی،توسعه جنسیتی،دیدگاههای توسعه وجنسیت،قوانین طلاق


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : زینب کمالی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDGF

مقالات مشابه
 1. بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری با نگاهی به جامعه
 2. بررسی تطبیقی قوانین طلاق در نظام حقوقی کشورهای ایران،سوئد ومالزی
 3. تبیین مبانی نظری شاخص فلاکت و شاخص توسعه انسانی (مطالعه موردی: ایران و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2013-2005)
 4. تحلیلی بر اثرات طبیعت گردی بر شاخص بیکاری در راستای توسعه ی انسانی (منطقه ی مورد مطالعه: تالش)
 5. بررسی رابطه سطح توسعة انساني با ارزش محيط‌زيست
 6. رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر توسعه پایدار
 7. مجمع تشخیص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی
 8. ارزیابی حکمرانی کارا بر رشد و توسعه کشورهاي داراي منابع طبیعی فراوان
 9. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده بخش خدمات در منتخبی از کشورها با شاخص‌های توسعه انسانی متفاوت
 10. Studying the Role of Good Governance Factors in Creating Urban Sustainable Architecture
 11. بررسی نقش عوامل (حکمرانی خوب) در ایجاد معماری پایدار شهری
 12. تاثیر توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
 13. بررسی تأثير توسعه انسانی بر فرآیند توسعه مالی در کشورهای منتخب درحال توسعه
 14. بررسی تأثیر توسعه انسانی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)
 15. تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای غرب آسیا
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. A comprehensive meta-analysis of effectiveness of therapeutic interventions to improve the symptoms of autism in Iran (2005-2013)
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 4. « خود » شناسی در رویکردهای مختلف (با تاکید بر رویکردهای روان شناختی و دینی-فلسفی)
 5. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 6. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 7. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 8. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران
 11. بررسی رابطه بخشودگی با کمال گرايی معلمان ابتدايی
 12. اصول تربیت دینی از منظر نهج الفصاحه
 13. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 14. The Effect of Emotionally-Focused Therapy (EFT) on marital adjustment of discord couples
 15. بررسی پیامدهای هیدروپلتیکی بحران آب در منطقه غرب آسیا