برآورد ارتفاع موج با استفاده از تصاویر رادار سار (SAR) در منطقه دریایی امیرآباد به روش رگرسیون خطی

فاطمه سلیمانی1 سید علی آزرم سا2 محمد شریفی کیا3

چکیده :
برآورد ارتفاع موج، در هر منطقه دریایی از الزامات اولیه برای کلیه فعالیت¬های علمی، مهندسی و کاربردی و تحقیقاتی می¬باشد، که مورد تاکید و توجه بسیاري از محققین سنجش از دوري قرارگرفته و داده¬ها و الگوریتم¬هاي متعددي در این زمینه معرفی و بکارگیري شده است. فراوانی فرکانس وقوع و رخداد مشخصه¬های موج مساله اطلاع¬گیری و داده فراهم¬آوری از این رخداد¬ها را تاحدودی زیادی پیچیده و نسبتا مشکل نموده است. همچنین، پردازش و تحلیل شاخص¬هاي بازیابی شده از سیگنا¬ل¬های راداري در طول¬موج¬ها و قطبیدگی¬های مختلف از جمله تکنیک¬های مورد استفاده در استخراج ارتفاع موج مشخصه است که هر چند در ایران کمتر مورد توجه واقع شده، لیکن محققان بسیاري به آن پرداخته و قابلیت¬هاي خاصی براي آن معرفی نموده¬اند. در این تحقیق برآورد ارتفاع موج در منطقه دریایی امیرآباد، با استفاده از داده¬هاي سنجنده راداري سنتینل 1 سار (Sentinel-1 SAR) در باند C و قطبیدگی VV و VH زاویه برخورد 83/39 درجه به کمک تصاویر ضریب بازپخش ماهواره و مقایسه آن با داده¬های بویه موج¬نگار به روش رگرسیون خطی مورد توجه قرارگرفته است. نتایج موید آن است که اطلاعات بدست آمده توسط قطبش VV برای منطقه مورد مورد مطالعه ما مناسب¬تر است. هم¬چنین مقادیر داده¬های بازپخش از سطح و ارتفاع موج بدست آمده توسط بویه موج¬نگار دارای همبستگی نسبتا خوبی است و لذا، برآورد ارتفاع موج در منطقه مطالعاتی توسط روابط ارائه شده در این تحقیق امکان پذیر شده است.
کلمات کلیدی : ارتفاع موج رادار سار سنتینل 1 ضریب بازپخش قطبیدگی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : فاطمه سلیمانی
کد IOI مقاله : XBHB-DHGHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGHH

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. The role of architecture compatible with climate in context-based architecture (case study: Bushehr and Yazd)
 2. واکاوی مفاهیم و کارکردهای معماری سبز در طراحی بناهای بلند مرتبه
 3. مدیریت ایده پردازی و نقش آن در تحول مهندسی معماری
 4. Investigating the components of creativity promotion in Gilan s native architecture Case Study: Sustainable Architecture
 5. Investigation of the beams and columns connection with infill plate on the structural behavior of the steel plate shear walls
 6. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مرکب پیچی تحت تأثیر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستونCFST تحت بار چرخه ای
 7. Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
 8. Data Mining: To determine the optimal order point in inventory control system
 9. Applications of nanoparticles containing ginger (Zingiber officinale) extract to improve the stability of encapsulated ginger
 10. بررسی کاربرد هسته خرما در غنی سازی نان
 11. Determination of the protective radius of the arrester in the distribution network based on the Isokraunic indexes
 12. کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در صنعت خودروسازی: مروری بر ادبیات موضوع
 13. Solar energy gain comparison for one axis three position sun tracking versus fixed PV system: Case study Urmia-Iran
 14. برآورد ارتفاع موج با استفاده از تصاویر رادار سار (SAR) در منطقه دریایی امیرآباد به روش رگرسیون خطی
 15. بررسی خوانش نیچه از سرگذشت دیُنوسُس و آیین آن