بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان

پانته آ مرادی1 سیده هانیه نجاتی2 خاطره احسنی3

چکیده :
بر اساس اندیشه رایج باغ ایرانی در سراسر تاریخ یک هویت ثابت و تداوم یافته دارد.ولی بررسی های دقیق تر تفاوت کالبدی بارزی را بین دو باغ تخت قصر قجر و باغ تخت شازده ماهان کرمان را نشان می دهد,باغ شازده ماهان 1298-1309 ه.ق و باغ تخت قصر قجر 1308 ه.ق ساخته شده و با توجه به اینکه در تفاوت زمانی نزدیک به هم ساخته شده اند اما تفاوت های اساسی را داراست.هدف از این تحقیق بررسی این تفاوت ها در کالبد و اندیشه و نیز در مبانی متفاوت نظری عامل این تمایزات کالبدی است.با توجه به اسناد و مدارک موجود و مطالعه تطبیقی دو باغ شازده ماهان و باغ قصر قجر به بررسی دلیل تفاوت های ساختاری و اندیشه میپردازیم.در نتیجه پژوهش حاضر در پی شناخت ویژگی های طراحی معماری دو باغ و دستیابی به الگوی ساختاری و عوامل تاثیر گذار بر باغ ایرانی در زمینه الگوی ساختاری و کالبدی با ارزش های معنایی و محیطی میپردازد.
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی : باغ تخت ، عناصر کالبدی، قصر قجر ، شازده ماهان کرمان .


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : پانته آ مرادی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZF

مقالات مشابه
 1. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 2. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 3. بررسی مسیرهای پیشنهادی احداث آزاد راه بر اساس شاخص‌های زیست محیطی و از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: آزاد راه همدان-کرمانشاه)
 4. اخلاق ،الگوی طراحی در معماری بناهای ایرانی ،اسلامی
 5. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری خود راهبری در ناشنوایان
 6. جایگاه اخلاق در ارزش های سیاسی و حکومتی امام علی (ع) و بررسی آن از دیدگاه کارشناسان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه نسبت به مدیران مافوق در سال 94
 7. رابطة بين سلامت روان و هيجان خواهی در ميان دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد انديمشک
 8. رابطه عملکردتغذیه ای، استرس و فعالیت فیزیکی با کیفیت زندگی درافراد دارای غلظت خون بالا
 9. بررسی رابطه هوش معنوی و میزان شادکامی با رضایت زناشویی در بین دبیران زن مقطع متوسطه شاخه فنی و حرفه ای ناحیه 2 کرمان
 10. ارزشیابی میزان اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محیط های اداری شهر کرمان
 11. مشکلات بین شخصی و رضایت زناشویی
 12. واکاوی استراتژی های توانمندسازی روانشناختی کارکنان جهت بهبود عملکرد سازمان
 13. بررسی رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت با مهارت‌هاي تجربي و علمي كاركنان
 14. بررسی مقایسه ای دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر بر اساس ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان
 15. بررسي رابطه ي بين اتوماسيون اداري و تصميم گيري مشاركتي با مديريت بحران در بيمارستان هاي آموزشي كرمان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار