نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان

آذر کمالدار1 راضیه شیخ الاسلامی2

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی، خودکارآمدی عاطفی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود که در سال تحصیلی 1391- 1390 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل 396 دانشجو (206 نفر مرد و 190 نفر زن) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیر ها از مقیاس هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (2001)، خودکارآمدی عاطفی کیرک، شوته و هاین (2008) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و کیز (1995) استفاده شد. یافته های تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی به طور معناداری بهزیستی روانشناختی را در دانشجویان پیش بینی می کنند. از بین مؤلفه های هوش عاطفی سه مؤلفه درک عواطف، کنترل عواطف و خوشبینی، بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیش بینی نمود.
کلمات کلیدی : بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی عاطفی، هوش عاطفی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : آذر کمالدار
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZA

مقالات مشابه
 1. تعیین رابطه تاب آوری، هوش هیجانی و دلبستگی شغلی رضایت زناشویی در افسران متأهل ناجا اهواز
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. بهزیستی روانی - اجتماعی-ارتقاءکیفیت زندگی امروزی
 4. رابطه بين هوش هيجاني وويژگيهاي شخصيتي باعملكرد تحصيلي دردانشجويان علوم پزشكي البرز
 5. ذهن و سرطان: اثربخشی مداخلات روانی/آموزشی در بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی20 تا 40 ساله
 6. بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری رفتارهای مادرانه بر بهزیستی روانشناختی و استرس در مادران دارای کودک عادی و عقب مانده7تا12ساله شهراصفهان
 7. اثربخشي بهزیست درمانی (WBT) بر كاهش اضطراب، افسردگي و بهبود پذیرش خود در زنان مبتلابه وسواس فكري- عملي
 8. رابطه‌ی هوش معنوی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
 9. How Important are Iranian Fathers to their Adolescent’s Life? Relationship between Father Involvement and Adolescent’s Psychological well-being in Iran
 10. : بررسي رابطه هوش عاطفي با سازگاري دختران مدرسه راهنمايي سمیه شهرستان کنگاوردر سال 91-90
 11. رابطه کمال گرایی والدین با سبکهای حل مسئله و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 12. مقايسه كفايت اجتماعي، حمايت اجتماعي ادراك شده، بهزيستي روانشناختي واحساس خودكارآمدي زنان متقاضي سقط جنين وزنان غير متقاضي
 13. بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
 14. بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرکرمانشاه
 15. اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن