نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر

عسکری1

چکیده :
حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از ترکیب علوم سیاسی و مدیریت دولتی به‌وجود آمده‌است. در حکمرانی خوب کیفیت دولت برای انجام سیاست‌ها مد‌نظر می‌باشد نه کمیت آن. تحقیقات دانشمندان نشان داده درمناطقی که شاهد ضعف شاخصه های حکمرانی خوب هستیم درصد بیشتری از فساد به چشم می خورد.جامعه ايران ،اگر چه، جامعه اي مذهبي است كه در آن فساد را پديده اي زشت شناخته اند ،با اين حال شاهد گسترش فساد در ایران هستیم این وضعیت می تواند تبعاتی از جمله ، افزايش فاصله طبقاتي ،از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به حکومت به همراه داشته باشد. ضعف شاخصه های حکمرانی خوب همچنین می تواند فقررادر جامعه گسترش دهد که این مسئله ممکن است منجر به وقوع شورش های مردمی در یک جامعه گردد.هدف این پژوهش بیان ارتباطی است که بین مظاهر فساد اقتصادی و اداری در ایران و ضعف شاخصه های حکمرانی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ، ضعف شاخصه های حکمروانی خوب، همچون شفافیت،مشارکت،پاسخگویی وحاکمیت قانون درشیوه های حکومت داری،از جمله دلایل گسترش فساد ،و افزایش فقر در ایران می باشد که می توان با نزدیکتر شدن به ویژگیهای حکمرانی خوب تا حدود زیادی از گسترش فساد و فقر جلوگیری شود.
کلمات کلیدی : حکمرانی خوب ،فساد،مشارکت،شفافیت،فقر


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم سیاسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عسکری پورحبیب
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZH

مقالات مشابه
 1. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 2. برسی معماری یکی از زیباترین سراها درطولانی ترین بازار ایران ( سرای ملک زنجان )
 3. ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر تهران بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری
 4. مشارکت مردمی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی بافت فرسوده قصردشت شیراز
 5. شناخت شاخصه های مدیریتی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با سامانهای شهری
 6. مرکز ایرانگردی و جهانگردی
 7. سنجش میزان تمایل مشارکت ساکنین بافت های فرسوده در بازآفرینی شهری و ارائه راهبردهای توسعه بافت های فرسوده با تاکید بر توسعه میان افزا(نمونه موردی منطقه 12 شهر تهران، محله سنگلج)
 8. Comparison between urban management in Iran and the West
 9. How to attract private sector participation in the development of roads and equip them to intelligent transportation systems (ITS)
 10. پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در شهر مشهد: مورد پژوهی محله طبرسی
 11. از مدیریت زمین تا حکمروایی زمین؛ با نگاهی بر اصول و الزامات حکمروایی شایسته زمین
 12. تحلیلی بر توسعه پایدار شهر بندر کیاشهر با تأکید بر گردشگری شهری
 13. برسی تفاوت میان معماری مساجد و مسجد_ مدرسه ها با توجه به معماری مسجد_ مدرسه خانم زنجان
 14. بررسی و شناسایی راه کارهایی مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم و گردشگری درتوسعه پایدارشهری شهرساحلی محمودآباد-مازندران
 15. اثر روانشناسی محیطی بر کودکان(خانه،شهر،طبیعت)
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن