ارزیابی رفتار سازه های ساندویچی تحت اثر انفجار زیر آب

امان اله شبانکاره1 حسن باقری2 سید شمس الدین هاشمی3

چکیده :
در ساليان اخير بحث طراحي و مقاومسازي سازه ها در مقابل انفجار به طور مدوام مورد توجه محققین قرار گرفته است. لذا اولين گام موثر دراين راستا شبیه سازی و تحليل رفتار سازه ها درحین انفجار ميباشد. دراين مقاله ، به منظور طراحي و مقاوم سازی سازه ها در مقابل انفجار زير آب و مطالعه اين پديده، تحليل اثر مقدار خرج بر تغيير فرم سازه های لانه زنبوری و همچنین اثر فاصله خرج انفجاری به كمك نرم افزار ABAQUS مورد مطالعه قرارگرفته ونتايج عددي به دست آمده است. برای صحت سنجی نیز از نمونه ای آزمایشگاهی در راستای انفجار زیرآب استفاده شده و نتایج قابل قبولی بدست آمده است. دراین مقاله 5 ساختار زنبوری مربعی، قطری، شش ضلعی، دایروی و گسسته، به منظور ارزیابی رفتار دینامیکی تحت اثر انفجار زیر آب به کمک تحلیل دینامیکی صریح وبه روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS مدلسازی شده و تحت مانیتورینگ قرار گرفت. خرج اولیه درحین انفجار، 40 کیلوگرم تی.ان.تی بوده که در فاصله 3 متری از رویه پیشانی سازه و در زیر آب منفجر می گردد. در مراحل بعد برای ارزیابی اثر فاصله انفجار بر رفتار سازه ، فاصله خرج از سازه به 5 متر تغییر می یابد. بطور کلی 30 مدل در این مقاله با استفاده از نرم افزار فوق الذکر که در ماژول اندرکنش خود قادر به تخصیص شرایط انفجار زیر آب می باشد، مدلسازی شد و تاریخچه زمانی جذب انرژی، تغییرشکل هندسی، کانتور تنشهای میزس به منظورتعیین سطح عملکرد رفتار این قبیل سازه ها دراین واکنش دوفازی استخراج گردید. طبق نتایج سازه لانه زنبوری دارای ساختار گسسته بیشترین انرژی جنبشی را به میزان 620 کیلونیوتن-متر داشته است. بطوریکه این انرژی در نمونه های مربعی، دایروی، شش ضلعی و قطری به ترتیب به میزان 19%، 9%، 9% و 5% کاهش یافته است.
کلمات کلیدی : انفجار زیرآب، رفتار دینامیکی، سازه های لانه زنبوری و ساندویچی.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icsau.ir
ارسال کننده : حسن باقری
کد IOI مقاله : XYAK-ZFEHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAK-ZFEHZ

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. تحلیل آشفتگی جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتنی غلطکی با استفاده از مدل آشفتگی RNG
 2. راهبردهای ارتقای ابعاد اجتماعی در طراحی مجتمع های زیستی از منظر برقراری امنیت محیطی
 3. حضور نور در فضای معماری ایران به منظور روشنایی، گرمایش و القای مفاهیم
 4. تعیین سطح خدمت تقاطع های بدون چراغ راهنمایی بدون استفاده از مقادیر پیش‌فرض HCM برای سرفاصله‌ زمانی بحرانی
 5. مقایسه انرژی جذب شده در دیوارهای برشی فولادی ساده و تقویت‎شده
 6. ارتقا هویت کالبدی در کالبد خیابان شهری، نمونه موردی خیابان امام خمینی مشهد
 7. از خیال تا مثال،تاملی بر مباني روان شناختي ادراك فضا
 8. بررسی رابطه متقابل دگرگونی کالبد محلات تاریخی بر هویت اجتماعی ساکنین. نمونه موردی: محله تاریخی ارامنه اصفهان (جلفا).
 9. تاثیر سیستم جداساز پایه ای بر سازه
 10. تعيين ميزان تاثير نماي ساختمان در مديريت مصرف انرژي – مطالعه موردي، شهر ياسوج
 11. مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مسلّح با استفاده از سیستم مهاربندی فولادی
 12. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری، نمونه موردی : بازار زنجان
 13. ارزیابی رفتار سازه های ساندویچی تحت اثر انفجار زیر آب
 14. نقش دلبستگی در ارتقاء حس مکان
 15. راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی در معماری در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها با تاکید بر سامانه های فتوولتائیک