بررسی و تحلیل برنامه های شهر دوستدار کودک با استفاده از مدل swot (نمونه مورد مطالعه:منطقه 6 تهران)

طراوت جلالی1 مریم محمودی2 فاطمه باقری3 مریم زنده روح4

چکیده :
توجه به ايجاد محيطي مناسب براي رشد كودك و آشنايي با نيازها و سرشت فطري او كه در دوران كودكي به آن نيازمند است، زمينه رشد درست شخصيتي و تربيتي او را به عنوان نسل سالم فردا فراهم مي آورد. اين عامل در تامين سلامت اجتماعي نسل شهري بعد و كاهش چندگانگي هايي كه در عرصه اجتماعي و التهابات زندگي شهري رخ مي نمايد، نقش بسيار موثري مي يابد.با شهر نشيني بيشتر، درحالی که خانه ها، کوچک تر و فضای باز آنها نیز کمتر شده است، شهر نیز براي كودكان غير قابل دسترس تر شده و كمتر پاسخگوي نيازهاي آنهاست.تماس و ارتباط كودكان با طبيعت و محيط هاي طبيعي محدودتر مي شود و به اين ترتيب فرصت هاي حضور آن ها در محيط هاي شهري روز به روز كاهش مي يابد. بسياري از والدين براي امنيت كودكان خود نگرانند.در نتيجه كودكان اجازه حضور در فضاي شهر را بدون حضور و نظارت مستقيم والدين ندارند.در هر شهري، ارتباط كودكان با طبيعت، فرهنگ، هم محله اي ها و ديگر نيازهاي آنان به وي‍‍ژه در ابعاد اجتماعي مسائل خاص خود را دارد . حفظ حقوق كودك و تشويق او به تمرين در زيستن، توام با اعتماد در يك زندگي سالم جمعي بايد در راس مسائل توسعه اي هر كشور و هر شهر قرارگيرد. در اين زمينه كودك به دليل ناتواني در شرايط جسمي و فكري خود بايد از نظر مكان زندگي، رفتار، بهداشت، آموزش، تفريح، پرورش و ... تامين باشد. كودكان از طريق حضور در فضاهاي شهري با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار مي كنند و براي كشف محيط برانگيخته مي شوند. و در حين بازي كردن، تجربياتي كسب مي كنند و ضمن لذت از آن ها بدون اين كه به طور مستقيم درس داده شوند، فرايند يادگيري صورت مي گيرد. در واقع، شهر، یک وسیله آموزش است. .
کلمات کلیدی : کودکان ، امنیت ،آموزش ، طبیعت


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : طراوت جلالی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZHE

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 3. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 4. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 5. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 6. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 7. بررسی رفتار لرزه ای بابادبند ضربدری بزرگ تحت اثر زلزله حوزه نزدیک
 8. دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط
 9. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 10. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 11. بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه صنعت اقتصادی و گردشگری در (شهرستان ساری)
 12. Development of Asphalt Concrete Stiffness Modulus Prediction Models Using Genetic Programming
 13. نقوش انسانی دوره قاجار بر درب‌های گنجینه معماری موزه بنیاد
 14. بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس دلبستگی در کودکان بی¬سرپرست نسبت به محل سکونتشان
 15. مدیریت بحران برای شریان های حیاتی در برابروقوع زلزله
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار