بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر

زهرا رضايي1 حسن حيدري2

چکیده :
شنبليله و خرفه بعنوان سبزي و گياه دارويي استفاده مي شوند. این تحقیق با هدف تعیین خصوصیات جوانه زنی بذر شنبلیله و خرفه تحت تنش خشکی اجرا شد. اين تحقیق در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه رازی جهت ارزیابی تحمل به خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلیکول روی دو گیاه شنبلیله و خرفه در سال ۱۳۹۷ اجرا شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه سطح خشکی صفر 3/0- و 9/0- مگا پاسگال اجرا گردید. درصد جوانه زنی بذر خرفه و شنبلیله تحت تأثیر خشکی مطالعه شده قرار نگرفت. ازنظر طول ساقه‌چه و ریشه‌چه دیده شد که خشکی خفیف (3/0- مگا پاسکال) در خرفه باعث تحریک رشد ریشه‌چه شد و ساقه‌چه خرفه تحمل به خشکی بیشتری نسبت‌به شنبلیله داشت. لذا می‌توان گفت خرفه نسبت‌به شنبلیله تحمل به خشکی بالاتری دارد. ارزیابی خشکی بالاتر از 9/0- مگا پاسگال بر درصد جوانه زنی بذر خرفه و شنبلیله برای تحقیقات بعدی توصیه می‌گردد.
کلمات کلیدی : پلي اتيلن گليكول، كم آبي، گياهان دارويي، ريشه¬چه


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHA

مقالات مشابه
 1. Water saving and efficient use in water coolers (Case Study: Ilam City)
 2. رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تأثیر کم آبیاری در شرایط خشکسالی
 3. کاربرد نانو تکنولوژی در گیاهان دارویی و صنعتی
 4. بکارگیری آب باران روشی مناسب برای صرفه جوئی آب در ایران
 5. بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاه آلوئه ورا (.Aloe vera L) تحت تنش شوری
 6. بررسی اقلیمی حمام افوشته نطنز
 7. طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص بیماری در درمانگاه طب سنتی سال 93
 8. بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد مطالعه: صادرکنندگان ايران )
 9. ارزيابي و تحليل پيامدهاي زیست محیطی پروژه¬هاي آبي با استفاده از شبکه¬هاي بيزين
 10. گیاه پنجه برگ راست(Potentilla recta)گیاه دارویی کمتر شناخته شده
 11. اولین گزارش از شناسائی باکتری Bacillus amyloliquefaciens در گياه ترخون از ايران
 12. اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی تریتیکاله رقم۹۲Juanillo
 13. ارزیابی تاثير کاربرد پلیمر سوپر جاذب آب بر روی خصوصيات رويشي دو رقم ذرت تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه ای
 14. Preparation hollow like polymer particle via swollen polystyrene seed particle
 15. Solubility of co2 in ionic liquids,glycols,alkanolamins, esters and mixture of them
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری