تاثیر عوامل محیطی و اندازه بذر بر میزان سبز شدن و رویش اولیه نهال¬های گونه¬های مختلف بلوط در ایران

رقیه ذوالفقاری1 هاشم میری2 علیرضا فرجام فر3

چکیده :
جنس بلوط دارای گونه¬های مختلفی است و در مناطق مختلف ایران و جهان با اقلیم¬های متفاوت پراکنش دارد. با توجه به اهمیت این جنس در جنگل¬های ایران (زاگرس و هیرکانی)، بذور چهار گونه بلوط واقع در آنها شامل بلوط ایرانی، دارمازو، وی-ول در زاگرس و بلندمازو در جنگل¬های شمال جمع¬آوری گردید و سپس درصد جوانه¬زنی و رویش اولیه نهال¬ها اندازه¬گیری شدند. پس از آن ارتباط بین این ویژگی¬ها با اندازه بذر و عوامل جغرافیایی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین گونه¬های مختلف بلوط از نظر اندازه بذر، جوانه¬زنی و ارتفاع نهال تفاوت معنی¬داری وجود نداشت اما گونه بلندمازو از اندازه بذر بزرگ¬تر و ارتفاع نهال بلندتری نسبت به سایر گونه¬های بلوط برخوردار بود. همچنین ویژگی¬های ذکرشده در بالا در بین بذور بلوط ایرانی با سه مبدا باشت (ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی کم)، یاسوج (ارتفاع بالا و عرض جغرافیایی کم) و بانه (ارتفاع و عرض جغرافیایی بالا) مطالعه گردید. نتایج نشان داد که بذور بلوط ایرانی جمع¬آوری¬شده از بانه دارای ابعاد بذر بزرگ¬تر و ارتفاع نهال بلندتری بودند. به طور کلی نتایج نشان داد که در گونه¬های بلوط¬ ایران بین اندازه بذر و رویش اولیه نهال با مبداء بذر ارتباط مثبت وجود دارد، اما بر درصد جوانه¬زنی هیچ تاثیری ندارد. بنابراین جمع¬آوری بذور درشت¬تر می¬تواند موفقیت جنگل¬کاری¬ها را تضمین نماید.
کلمات کلیدی : بلندمازو، بلوط ایرانی، جنگل¬کاری، دارمازو، وی¬ول.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : هاشم میری
کد IOI مقاله : XGKB-KFFDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFDK

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 4. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 5. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 6. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 7. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 8. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 9. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 10. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 11. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 12. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 13. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 14. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری
 15. بررسی تأثیر فعالیت های انسانی بر عناصر چوبی در جنگل