برآورد زيتوده صنوبر (Populus alba) به دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

محمدکاظم پارساپور1 یعقوب ایرانمنش2

چکیده :
اندوخته شدن کربن در زيتوده گياهي ساده‌ترين و به لحاظ اقتصادي عملي¬ترين راهکار براي کاهش دي‌اکسيد کربن اتمسفري است. این پژوهش درمورد براورد زیتوده تنه اصلی گونه صنوبر Populus alba کاشته¬شده در ايستگاه تحقيقات صنوبر بلداجي واقع در استان چهارمحال و بختياري به دو روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) می¬باشد. نمونه-برداري از درختان به صورت تصادفي انجام شد. مشخصات درختان سرپا شامل قطر برابر سينه، ارتفاع و قطر تاج اندازه‌‌گيري و سپس درختان قطع ‌شدند. اجزاي مختلف درخت به تفکيک، خشك و توزين گرديدند. با استفاده از تحليل رگرسيون غيرخطي و شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، زيتوده تنه اصلی در مقابل متغير‌هاي مستقل مدل¬سازي شد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که روابطي قوي براي برآورد ميزان زيتوده درخت قابل ايجاد است. با استفاده از روش رگرسیون مشاهده شد متغيرهای مستقل قطر برابر سينه و ارتفاع (با ضرايب تبيين 85/٠ و 62/0)، مدل‌هايي با دقت بسيار خوب را ارائه دادند؛ ولي در برابر ساير متغير‌هاي وابسته، مدل‌هايي با دقت متوسط ارائه نموند. ضریب تبیین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، 98/0 به دست آمد. مقایسه نتایج شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون نشان داد که تکنیک شبکه عصبی قدرت بالاتری نسبت به رگرسیون در برآورد متغیر وابسته را دارد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: درختان سریع‌الرشد، اندوخته کربن، روابط آلومتريک، چهارمحال و بختیاری


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEB

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری