ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)

بهرام ایمانی1 آرزو مرادی2

چکیده :
روستا درلغت به معنای (رستن) و به معنای رویش است . از واژه ی روستا مکانی برای رویش تعبیر می شود روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم ازکشاورزی وغیرکشاورزی)گفته می شود که خارج از محدوده شهرها واقع شود دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد. و روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی ،اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ) همگن بوده اکثریت ساکنان واقعی آن به طور غیرمستقیم ومستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی ،دامداری، باغداری بطور اعم صنایع دستی وصید یاترکیبی ازاین فعالیت ها اشتغال داشته باشند، درعرف به عنوان ده،آبادی،دهکده یاقریه نامیده می شود. وامروزه با فرایند گسترش شهرگرایی ورشد بی رویه شهرها ازیک سووکاهش اهمیت سکونتگاه های روستایی ازسوی دیگر همگام بوده برای توسعه سکونتگاه های روستایی ارزیابی نارسایی های روستا وتوجه به آسیب های روستایی اهمیت زیادی دارد این پژوهش با استفاده ازروش های توصیفی-تحلیلی وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی ومیدانی(باپرسش ازمسئولان روستا ومردم محلی روستا) برگردآوری اطلاعات ازطریق مشاهده و مصاحبه پرداخته شده با مطالعه وشناخت وتحلیل نارسایی های روستای شیخ احمد ازدهستان دوجاق بخش ثمرین به نتایجی که ازاین تحقیق دست یافتم نشان می دهد که روستای مورد مطالعه علی رغم داشتن طرح هادی مصوب واجرای آن دارای نارسایی هایی در داخل روستا می باشد.
کلمات کلیدی : روستا، نارسایی، سکونتگاه روستایی، آسیب شناسی، شیخ احمد


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFFED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFED

مقالات مشابه
 1. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 2. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 3. ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر تهران بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری
 4. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 5. بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
 6. موفولوژی بام در اقلیم سرد و کوهستانی
 7. مقایسه میزان توسعه یافتگی کالبدی مناطق 1 و 2 شهر یزد
 8. بررسی مفهوم حاشیه نشینی و معضلات شهری ناشی از آن
 9. ساماندهی و تقویت قابلیتهای گردشگری روستای نوره با تاکید بر اکوتوریسم روستایی
 10. رابطه مدیریت نوین روستایی با توسعه روستایی
 11. بررسی مسیرهای پیشنهادی احداث آزاد راه بر اساس شاخص‌های زیست محیطی و از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: آزاد راه همدان-کرمانشاه)
 12. شناسایی زون‌های دگرسانی هیدروترمال و اکسید آهن در برگه یک‌صد هزار دهج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8
 13. اسپی مزگت ، اتشکده تا مسجد
 14. بررسی چشم انداز توسعه در روستاهای مناطق کویری با رویکرد گردشگری (مطالعه ی موردی روستای گرمه)
 15. بررسی نیمرخ شخصیتی و آسیب شناسی شخصیتی پرستاران بیمارستان-های تهران
سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بررسی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در دهستان مشکین غربی، شهرستان مشگین شهر
 2. بررسی سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی
 3. مقایسه نتایج ارزیابی اقلیم آسایش استان اردبیل در مقیاس فصلی با استفاده از فناوری¬های نوین گردشگری
 4. چالش‌های فراروی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی
 5. کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی برخط در توسعه گردشگری الکترونیکی
 6. ارزیابی نارسایی‌های کالبدی روستایی مطالعه موردی: روستای کردکندی از دهستان سردابه بخش مرکزی شهرستان اردبیل
 7. عوامل بازدارنده مدیریت نوین روستایی در ایران
 8. عوامل پیش برنده مدیریت نوین روستایی در ایران
 9. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)
 10. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق
 11. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)
 12. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 4. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 5. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 6. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 7. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 8. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 9. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 10. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 11. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 12. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 13. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 14. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری
 15. بررسی تأثیر فعالیت های انسانی بر عناصر چوبی در جنگل