ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق

بهرام ایمانی1 عباس کارگز2

چکیده :
توسعه کالبدی به عنوان یکی از ابعاد توسعۀ سکونتگاه¬های روستایی، بخشی از برنامه¬ریزی توسعه روستایی است که زمینه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می¬کند. با در نظر گرفتن اهمیت توسعه کالبدی روستاها و کارکردهای آن در توسعه پایدار روستایی، ضرورت توجه به مشکلات مربوط به آن اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با موضوع ارزیابی نارسایی¬های کالبدی روستایی مطالعه موردی: روستای کنزق انجام گرفته است. هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل نارسایی¬های کالبدی موجود در روستای کنزق و ارئه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای حل مشکلات موجود است. پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و با توجه به اهداف مورد نظر روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای ؛ اسنادی و میدانی می‌باشد. در روش اسنادی از تکنیک فیش‌برداری و در روش میدانی با پرسش از جامعه محلی و مسئولان روستا به گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده ، مصاحبه پرداخته شده است. نتایج و یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد نارسایی¬های کالبدی روستای کنزق در پنج زمینه اعم از مسکن، شبکه معابر، حریم¬های روستا، کاربری اراضی و بهداشت و محیط بسیار فراوان است.
کلمات کلیدی : روستا؛ مسکن؛ شبکه معابر؛ کاربری اراضی؛ بهداشت و محیط


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEE

سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بررسی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در دهستان مشکین غربی، شهرستان مشگین شهر
 2. بررسی سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی
 3. مقایسه نتایج ارزیابی اقلیم آسایش استان اردبیل در مقیاس فصلی با استفاده از فناوری¬های نوین گردشگری
 4. چالش‌های فراروی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی
 5. کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی برخط در توسعه گردشگری الکترونیکی
 6. ارزیابی نارسایی‌های کالبدی روستایی مطالعه موردی: روستای کردکندی از دهستان سردابه بخش مرکزی شهرستان اردبیل
 7. عوامل بازدارنده مدیریت نوین روستایی در ایران
 8. عوامل پیش برنده مدیریت نوین روستایی در ایران
 9. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)
 10. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق
 11. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)
 12. ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 4. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 5. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 6. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 7. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 8. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 9. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 10. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 11. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 12. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 13. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 14. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری
 15. بررسی تأثیر فعالیت های انسانی بر عناصر چوبی در جنگل