ارائه مدل مدیریت ریسک برای استخرهای آبگرم معدنی براساس شاخص سلامت، ایمنی و محیط¬زیست

حسین سعادتی1 طه محمدحسینی2 فاطمه ناصحی3 ملیحه شهمراد مغانلو4

چکیده :
با توجه به آمار قابل توجه افراد آسیب دیده در اثر عوامل ایمنی و سلامت و محیط زیست در استخرهای آبگرم معدنی، هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای سنجش و مدیریت ریسک در استخرهای آب گرم معدنی می باشد. در این تحقیق برای تهیه مدل مفهومی ریسک در چهار مرحله مطابق اصول استاندارد مدیریت ریسک ایزو 31000 اقدام گردید که شامل تعیین شمای کلی مدل، شناسایی پارامترها، ارزیابی و امتیاز دهی به پارامترها و تعیین طبقات مدل، اداره و ارائه راهکار و گزارش¬دهی بازخوردها می¬باشد. با مطالعه استانداردها و گزارش¬های تحقیقی برای آبگرم¬های معدنی و استخراج 37 پارامتر، وزن اثر آنها بر اساس پرسشنامه و مقدار خطر برای استفاده کنندگان با روش تحلیل فازی، بدست می¬آید. در مرحله بعد با توجه به محدوده استاندارد مجاز هر پارامتر، براساس وزن¬های بدست آمده و نظر کارشناسان سلامت، طبقات ریسک سلامت، ایمنی و محیط¬زیست در پنج محدوده برای هر پارامتر بدست آمد. سپس با تجمیع این پارامترها، نتیجه نهایی ریسک استفاده از هر استخر حاصل می¬شود. به منظور مطالعه و ارزیابی ریسک استخرهای آب گرم معدنی استان اردبیل با روش ابداعی این تحقیق، در ابتدا پرسشنامه¬های روش از شش استخر در بخش¬های مختلف استان اردبیل ثبت شد. سپس با استفاده از این روش، ارزیابی مدیریت ریسک شش استخر انجام شد. مطابق نتایج، بترتیب امتیاز ریسک، استخر قطورسویی و گاومیش¬گلی دارای سطح ریسک غیرقابل قبول بوده، آبگرم¬های قینرجه، شابیل، برجلو و سبلان در سطح ریسک زیاد قرار دارند.
کلمات کلیدی : آبگرم، ریسک، سلامت، محیط زیست.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : ملیحه شهمرادمغانلو
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEF

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 3. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 4. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 5. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 6. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 7. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 8. بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی: میدان 22 بهمن شهر ایلام
 9. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 10. دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط
 11. ارزیابی مکان یابی شهرک مسکونی به منظور دستیابی به توسعه پایدار (نمونه موردی شهرک پارس جنوبی عسلویه)
 12. The process of designing an adaptable façade for an office building in Tehran, using diva simulation tool
 13. تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین
 14. نقوش انسانی دوره قاجار بر درب‌های گنجینه معماری موزه بنیاد
 15. بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس دلبستگی در کودکان بی¬سرپرست نسبت به محل سکونتشان
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 4. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 5. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 6. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 7. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 8. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 9. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 10. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 11. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 12. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 13. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 14. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری
 15. بررسی تأثیر فعالیت های انسانی بر عناصر چوبی در جنگل