تأثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد تغییر رژیم ملایم پنلی(PSTR)

سید احسان حسینی دوست1 زهره زارعی2

چکیده :
امروزه رشد اقتصادی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی هر کشوری می¬باشد و با توجه به اینکه معمولا کشورهای در حال توسعه دارای رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته هستند لذا در سال های اخیر توجه زیادی به اثرات عوامل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه معطوف شده است. براساس پژوهش¬های صورت گرفته در حوزه تئوری¬های رشد اقتصادی، متغیرها طی دوره های مختلف می¬توانند اثرگذاری متفاوتی را بر رشد اقتصادی داشته باشند در حالیکه در مطالعات پیشین اغلب تمرکز بر تحلیل رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن در چارچوب مدل¬های خطی کلاسیکی بوده و برخلاف مطالعات حوزه تئوری¬های رشد اثرگذاری متغیرها برای تمامی دوره¬ها بصورت یکسان در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-2021 با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) می¬باشد. طبق یررسی¬های صورت گرفته شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. همچنین آزمون¬های ضریب لاگرانژ والد(LMw)، ضریب لاگرانژ فیشر (LMf) و نسبت درست نمایی(LRT) غیر خطی بودن اثر گذاری متغیر¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار، شاخص توسعه انسانی و تورم بر متغیر رشد اقتصادی را تایید می¬کنند. با لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حدآستانه ای که بیانگر یک مدل سه رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه به اثبات رسیده است. همچنین یافته¬ها حاکی از وجود دو مقدار آستانه¬ای برای متغیر شاخص توسعه انسانی معادل با 6339/0 و 1794/0 برای کشورهای در حال توسعه می¬باشد که بیان کننده رفتار متفاوت پارامترها در سه رژیم است. براساس یافته¬های حاصل از پژوهش برای کشورهای در حال توسعه و در رژیم اول، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص توسعه انسانی اثری مثبت و شاخص سهولت کسب و کار و تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و با ورود به رژیم دوم وسوم، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص توسعه انسانی اثری منفی و شاخص سهولت کسب و کار و تورم اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که براساس این یافته¬ها می¬توان تحلیل نمود که کشورهای درحال توسعه باید شاخص توسعه انسانی خود را فراتر از مقدار حد آستانه ای1794/0 برسانند تا سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب و کار به¬عنوان تقویت کننده و تشویق کننده بر رشد اقتصادی باشند.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، تأثیر آستانه¬ای، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار، PSTR


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : زهره زارعی
کد IOI مقاله : XHFB-KFFEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KFFEK

مقالات مشابه
 1. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 2. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی بر تولید ملی کشور ایران
 3. بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی اشتغال
 4. اثرات جریان ورودی سرمایه و رشد اقتصادی بر عملکرد بازار سهام: مقایسه ای بین کشورهای ایران، کره جنوبی و ترکیه
 5. رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
 6. بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال توسعه
 7. مدیریت و توسعه منابع انسانی در ایران اسلامی
 8. بررسی رابطه بین واردات و صادرات کالا بر تولید ناخالص داخلی ژاپن سال‌های 1977 تا 2012 به روش گشتاورهای تعمیم یافته
 9. عوامل موثر در ظهور اقتصاد بازاری
 10. کمکهای خارجی جهانی شدن اقتصادی و آلودگی محیط زیست
 11. شناسایی و اولویت بندی عوامل پیشران سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توریسم پایدار روستایی ، منطقه حفاظت شده دنا
 12. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی بر تولید ملی کشور ایران
 13. موانع عمده ی توسعه ی سرمایه گذاری خارجی در ایران
 14. Pressure Power Spectrum Analysis Over Canard-Wing Configuration
 15. Open Channel Junction Velocity Prediction by Gene Expression Programming and Regression Methods
سایر مقالات محل انتشار
 1. تاثير کیفیت زندگی کاری بر ارتقا بهره وری منابع انسانی با نقش تغییر میانجی تعلق سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهر تکاب
 2. تحلیل و شناختی دقیق بر جلوه های طبیعت در سروده های محمد حسین شهریار و رهی معیری
 3. ارزیابی سطح هوش مالی و تاثیر آن بر بودجه ریزی مشارکتی (مطالعه موردی)
 4. واکاوی و بررسی رابطه بین خطاها و مشکلات ‏ در تصمیم گیری عمومی و رضایت عمومی
 5. استفاده از رویکرد ANP در بررسی نقش ذینفعان در مدیریت پروژه (مطالعه موردی: استان فارس)
 6. بهينه سازي نگهداري وتعميرات با استفاده ازتكنيك تشخيص خرابي (مطالعه موردی: نفت و گاز گچساران)
 7. رهبری اصیل؛ حلقه مفقوده توسعه استعداد، خلاقیت و نوآوری
 8. بررسی میزان و عوامل خواهر و برادر آزاری در افغانستان(مطالعه موردی- شهروندان شیعه ناحیه 6 شهرکابل)
 9. تاثیر اختلالات یادگیری و انواع آن در زندگی اجتماعی کودکان
 10. A study and review on co-teaching and its models
 11. The comparative study of the effect of team teaching, parallel teaching, and supportive teaching on Iranian Intermediate EFL reading comprehension and vocabulary knowledge
 12. کاربرد مهندسی ارزش در پروژه تصفیه آب و پسآب صنعتی با رویکرد برگشت به چرخه مصرف در صنعت لبنی
 13. حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران
 14. ضرب سکه و اصرار کتیبه ؛ از تثبیت تا استقرار
 15. طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور