بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

طیبه ابراهیم زاده1 حمیده لاری گل2

چکیده :
از حیاتی‌ترین فرآیندهای زندگی که نقش کلیدی در تأمین سعادت دین و دنیای انسان‌ها ایفا می‌کند، بحث غذا و تغذیه است. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه دو تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 100 دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌های الگوهای تغذیه ابراهیمی ممقانی و همکاران (1389) و موفقیت تحصیلی صالحی (1392) بودند. جهت تحلیل داده‌های از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین الگوهای تغذیه با موفقیت تحصیلی مثبت و معنی‌دار است و الگوهای تغذیه به‌ شکل مثبت و معنی‌داری موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر را پیش‌بینی مي‌کند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت الگوهای تغذیه‌ای می‌تواند موفقیت تحصیلی دانش آموزان را تبیین کند.
کلمات کلیدی : الگوهای تغذیه‌ای، موفقیت تحصیلی، دانش آموزان.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات تغذیه و خوردن و اختلالات خواب - بیداری
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : طیبه ابراهیم زاده
کد IOI مقاله : XKAK-KHBGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBGZ

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی
 2. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان
 3. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر
 4. بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌
 5. درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری
 6. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 8. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 9. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 10. تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی
 11. پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی
 12. نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی
 13. بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 14. نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان
 15. ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش