پوسته های متحرک راهکاری جهت کنترل عوامل محیطی خارجی برای رسیدن به شرایط مطلوب داخلی فضاها

نویسندگان : پوریا عبدالی1 فریال احمدی2 مصطفی قلی پور گشنیانی3 مهدی خاکزند4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : پوریا عبدالی
کد IOI مقاله : XGCA-KAFHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KAFHH

هویت معماری ایرانی در خانه های مسکونی مدرن معماری معاصر ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نویسندگان : پوریا عبدالی1 روح اله رحیمی2 سید محسن موسوی3 فاطمه آتش بار4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : پوریا عبدالی
کد IOI مقاله : XGCA-KFFFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFFFA

صفحه 1 از 1