بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر افزایش یادگیری و علاقمندی زبان انگلیسی دختران پایه هشتم

نویسندگان : بهناز دهقان1 نازنین دهقان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : بهناز دهقان
کد IOI مقاله : XHFK-KFFFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KFFFB

مقایسه تأثیر آموزش مجازی و آموزش سنتی بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه نهم

نویسندگان : بهناز دهقان1 نازنین دهقان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : بهناز دهقان
کد IOI مقاله : XKDB-AZAGDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-AZAGDZ

صفحه 1 از 1