تأثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد تغییر رژیم ملایم پنلی(PSTR)

نویسندگان : سید احسان حسینی دوست1 زهره زارعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : زهره زارعی
کد IOI مقاله : XHFB-KFFEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KFFEK

صفحه 1 از 1