بلاگر شدن و تأثیر استفاده از اینستاگرام بر کودکان

نویسندگان : زکیه رحیمی1 غزل رضایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : زکیه رحیمی
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZCD

صفحه 1 از 1