پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد

نویسندگان : مدینه آقایی1 احمد میرجعفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زینب کریمی
کد IOI مقاله : XBDK-DCEBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEBA

صفحه 1 از 1