یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)

نویسندگان : دانیال سرگزی1 محمد حسین عابدی2 نرگس صیدزایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : دانیال سرگزی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZD

صفحه 1 از 1