بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)

نویسندگان : فریبا ناروئی1 مصطفی رخشانی مهر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مصطفی کوچکی
کد IOI مقاله : XBDK-DCBAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCBAZ

صفحه 1 از 1