مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان و بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل با خاکریز متراکم c-φ

نویسندگان : عراز محمد زبرجدی1 محمود نیکخواه شهمیرزادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : عراز محمد زبرجدی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZGH

صفحه 1 از 1