ارزیابی عملکرد مکانیکی و دوام بتن‌های فعال شده قلیایی الیافي

نویسندگان : مهدی مرادی1 مهدی سالاری وفا2 محمد مبین مرادی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مهدی مرادی
کد IOI مقاله : XGFB-KCFGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-KCFGK

بررسی عملکرد دوام بتن ژئوپلیمری با خاکستر بادی

نویسندگان : مهدی مرادی1 سجاد حسنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مهدی مرادی
کد IOI مقاله : XGFB-KCGKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-KCGKB

نانو سیلیس و بررسی نقش آن در خواص رئولوژی و مکانیکی بتن

نویسندگان : علی معصومی1 مهدی مرادی2 محمدحسن معصومی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مهدی مرادی
کد IOI مقاله : XGFB-AZZZDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-AZZZDB

صفحه 1 از 1