بررسی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در دهستان مشکین غربی، شهرستان مشگین شهر

نویسندگان : بهرام ایمانی1 محمد رضا باقرزاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5icsau.com
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XAAG-CACCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XAAG-CACCK

بررسی سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی

نویسندگان : بهرام ایمانی1 رباب مستی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5icsau.com
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XAAG-CACDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XAAG-CACDZ

مقایسه نتایج ارزیابی اقلیم آسایش استان اردبیل در مقیاس فصلی با استفاده از فناوری¬های نوین گردشگری

نویسندگان : بهرام ایمانی1 فاطمه تقوی نیا2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اکوتوریسم
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XDGA-GBFFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-GBFFE

چالش‌های فراروی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

نویسندگان : بهرام ایمانی1 علیرضا قانع2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت گردشگری
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XDGA-GBFFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-GBFFF

کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی برخط در توسعه گردشگری الکترونیکی

نویسندگان : بهرام ایمانی1 جعفر جعفرزاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فناوریهای نوین و گردشگری
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XDGA-GBFFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-GBFFG

ارزیابی نارسایی‌های کالبدی روستایی مطالعه موردی: روستای کردکندی از دهستان سردابه بخش مرکزی شهرستان اردبیل

نویسندگان : بهرام ایمانی1 علیرضا قانع2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XECZ-GHKGE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-GHKGE

عوامل بازدارنده مدیریت نوین روستایی در ایران

نویسندگان : بهرام ایمانی1 شیما مجیدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XECZ-HEHGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HEHGG

عوامل پیش برنده مدیریت نوین روستایی در ایران

نویسندگان : بهرام ایمانی1 شیما مجیدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icacu.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XECZ-HEHGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECZ-HEHGH

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)

نویسندگان : بهرام ایمانی1 آرزو مرادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFEHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFEHC

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق

نویسندگان : بهرام ایمانی1 عباس کارگز2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFEHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFEHD

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)

نویسندگان : بهرام ایمانی1 آرزو مرادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFFED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFED

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق

نویسندگان : بهرام ایمانی1 عباس کارگز2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : بهرام ایمانی
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEE

صفحه 1 از 1