بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی

نویسندگان : فریبرز جباری فرد1 محمد مرادی2 حکیمه قاسم پور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : حکیمه قاسم پور
کد IOI مقاله : XBDK-DBFKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DBFKE

صفحه 1 از 1