وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)

نویسندگان : پریسا اسدالهی1 هادی پورشافعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : پریسا اسدالهی
کد IOI مقاله : XBDK-DCZBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCZBH

صفحه 1 از 1