تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی

نویسندگان : فاطمه خدابخشی1 زهره معتمدی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهره معتمدی نژاد
کد IOI مقاله : XBDK-DCZKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCZKF

صفحه 1 از 1