برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی

نویسندگان : فاطمه خدابخشی1 محدثه رئیسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : محدثه رئیسی
کد IOI مقاله : XBDK-DCABD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCABD

صفحه 1 از 1