رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

نویسندگان : امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZC

رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

نویسندگان : امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZD

صفحه 1 از 1