بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر

نویسندگان : مرضیه منصوری1 دکتر مریم فاتحی زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مرضیه منصوری حبیب آبادی
کد IOI مقاله : XBDK-DCHEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCHEF

صفحه 1 از 1