مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی

نویسندگان : زهره مظاهری طهرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : زهره مظاهری طهرانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCDBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCDBZ

صفحه 1 از 1