سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینلی با فرمول LiMn2O4 با روشهای سل-ژل و هیدروترمال

نویسندگان : فرناز دادفر1 هامان توکلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شیمی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : فرناز دادفر
کد IOI مقاله : XBHF-DHGCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHGCA

صفحه 1 از 1