مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار

نویسندگان : کامیار ده پناه1 امیرحسین ده پناه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : کامیار ده پناه
کد IOI مقاله : XBHB-EZGEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-EZGEH

صفحه 1 از 1