بررسی مدل های سیستم انرژی مبتنی بر روش های بهینه سازی

نویسندگان : بهار سالاروند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد و مدیریت شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
آدرس وب سایت کنفرانس : cau2019.ir
ارسال کننده : بهار سالاروند
کد IOI مقاله : XBHG-EZHFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHG-EZHFF

صفحه 1 از 1