بررسی وضعیت تابعیت کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XCZE-EEZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EEZZG

بررسی تاثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه مشاوره
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAD-EFBKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBKF

بررسی نحوه تحقق ارث کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق خصوصی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین الملی مطالعات حقوقی و قضایی، تفلیس _گرجستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ljconf.ir
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDCE-EGABE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDCE-EGABE

بررسی مشروعیت وابهامات قراردادهای رحم جایگزین ( اجاره رحم ) در روش های نوین باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی,2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XCAZ-EGAHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EGAHH

بررسی وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی،حقوق
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ischps.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAG-EGCZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAG-EGCZK

بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی، حقوق
محل انتشار : چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی، دهلی _هند
آدرس وب سایت کنفرانس : pehconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDDF-EHDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDDF-EHDDK

بررسی وضعیت حضانت کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی، حقوق
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی دانشگاه رستوک _آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : www.acbconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDDK-EKZHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDDK-EKZHH

بررسی مزایای استفاده از اقسام روش های باروری نوین از دیدگاه فقه امامیه و علم پزشکی وحقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا 1 محمود آقاجانی 2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فقه و حقوق خانواده
محل انتشار : کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، دانشگاه های مجازی جهان اسلام _ دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
آدرس وب سایت کنفرانس : www.iccad.ir
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDFA-FZGHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDFA-FZGHD

بررسی نسب کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا 1 محمود آقاجانی 2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فقه و حقوق خانواده
محل انتشار : کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، دانشگاه های مجازی جهان اسلام _ دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
آدرس وب سایت کنفرانس : www.iccad.ir
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDFA-FZHCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDFA-FZHCZ

صفحه 1 از 1