مروری بر گیت های منطقی OR و NOR مبتنی بر ساختار کریستال فوتونی دو بعدی

مروری بر گیت های منطقی OR و NOR مبتنی بر ساختار کریستال فوتونی دو بعدی

فرصاد حیدری1 اسلام قمری2

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری(eticong.com/3rd)
چکیده :
کریستال فوتونی ساختارهایی در مقیاس نانو بوده که حرکت فوتون ها را تحت تاثیر قرار می دهند. تحدید نوری ساختار کریستال فوتونی باعث ظهور گیت های منطقی کریستال فوتونی متنوعی با سرعت بسیار بالا شده است. در این نوع گیت ها سعی شده تا خروجی نزدیکترین مقدار را به ورودی داشته و تلفات ناچیزی داشته باشد. در این مرور سعی شده تا به بررسی و مقایسه چندین نوع گیت کریستال فوتونی از نوع OR و NOR پرداخته شود. محاسبات ساختار باند در این حسگرها اکثرا از روش بسط موج تخت است. محدوده طول موج عملکرد این گیت ها 26/1الی92/1 است.
کلمات کلیدی : کریستال های فوتونی، گیت های منطقی، موج بر