کردستان وهورامان از دریچه تاریخ باستان

کردستان وهورامان از دریچه تاریخ باستان

صباح محمدی 1

چکیده :
منطقه کردستان و اورامان در طول تاریخ مورد مناقشه دول مختلف متخاصم یعنی (یونانی‌ها، رومی‌ها و اعراب) با ایران بوده و زمینه¬ساز مشکلات زیادی برای کردها شده¬اند. در این مقاله با جمع‌آوری مطالب مختلف از تاریخ و فرهنگ ملّت کُرد به صورت کلّی فقط حلقه‌های اتصال این قوم را با تمدن و فرهنگ بزرگ ایران نشان داده و نشان می¬دهد که ملّت کرد با پیشینه‌ی تاریخی در شکوفایی و توسعه‌ی فرهنگ ایران زمین تأثیر داشته ‌است و آثار تمدن ایرانی را چه از لحاظ تاریخی و زبانی و چه از لحاظ آداب و هنر هنوز در فرهنگ بومی خود حفظ کرده ‌است و روشن می¬سازد که در تحولات عظیم ایران پیش از اسلام سرزمین کردستان با وسعت جغرافیا و موقعیت سوق‌الجیشی اهمیت خاصی برای حکومت‌های آن دوران داشته‌است. گروهی از کردشناسان از نیم قرن پیش به این طرف دست به تحقیقات علمی و دقیقی در مسأله‌ی کرد و کردستان زده‌اند، امّا هنوز شخص خاصّی به تخصیص به این موضوع (تاریخ کردستان و اورامان در دوران باستان) نپرداخته است. در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه¬ای انجام شده است. طبق تحقیقات و نتایج علما و دانشمندان و مدارک و شواهد موجود، آغاز زندگی اجتماعی و حکومت ماد و کردها از هم جدا نیست. زبان و آداب مردم کرد یکی از دیرینه¬ترین زبان و آداب ایرانی است. ادبیاتی ملی یا فلکلور در میان کردها بسیار غنی است. تنوع اعتقادات کردها نمایانگر این است که به هیج وجه به اسلام محدود نمی¬شود بلکه پیرو آیین¬هایی هستند که به گذشته¬های بسیار دور مربوط می-گردد. آلات موسیقی مانند تنبور، دف و نی و دیگر سازها بر آمده از ذوق و قریحه این ملت با الگو از طبیعت زیبا و در عین حال خشن که همراه با نیایش¬های عارفانه و دینی که امروزه به اسم "سیاچمانه" و"هوره" خود را در فرهنگ کُرد متجلی کرده است می¬درخشد.
کلمات کلیدی : هورامان، کردستان، کرد، تاریخ، فرهنگ

جناب آقای / سرکار خانم صباح محمدی 1
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان کردستان وهورامان از دریچه تاریخ باستان در همایش بین المللی هورامان ثبت جهانی فرهنگ و توسعه پایدار مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XEGE-HAHCG در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.