بررسی عوامل خلاقانه در طراحی نمای ساختمان

نرجس زمان ثانی1 امیرحسین اخترشناس2 زهرا رحیمی3 هادی کشمیری4

1) دانشجوی کارشناسی ارشد، معمماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،
2) دانشجوی کارشناسی ارشد، معمماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،
3) دانشجوی کارشناسی ارشد، معمماری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،
4) دانشیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران -

محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(9icsau.ir)
چکیده :
طراحی نمای خلاقانه باعث ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به یک ساختمان و در نهایت به یک شهر می‌شود. التقاط سبک معماری امروزه در نمای ساختمان ها، نوعی بی هویتی فرهنگی و اجتماعی را بوجود آورده است. در این پژوهش سعی شده است تا تدابیر ایده های نمای ساختمان و بکارگیری عوامل خلاقانه در خلق یک اثر، و همچنین روند رشد و شکل گیری خلاقیت برای ایجاد نماهای خلاقانه که متناسب با فرهنگ و علایق جامعه نیز است پرداخته شود. علاوه بر بررسی مؤلفه های خلاقیت، به بررسی عناصر زیباشناسی که باعث پاسخ به نیاز ادراکی مردم می شود، نیز پرداخته شده است؛ زیرا برای خلق یک اثر خلاقانه و زیبا باید به عواملی چون انسجام، زیباشناسی و هارمونی در بخش های مختلف یک نما توجه کافی وجود داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بررسی اصول معماری خلاقانه که امروزه الهام بخش طراحان معاصر می باشد، در طراحی نما امری ضروری است تا با بکارگیری خلاقیت و نوآوری در طراحی نما، کیفیت بصری نما افزایش یابد و منجر به هویت بخشیدن به نماها شود. بنابراین طراحی نما از لحاظ زیبایی شهری، همواره باید دارای خلاقیت، نوآوری و ایده های جدید باشد و این وظیفه ی طراح است که نسبت به شرایط موجود، خلاقیت و ایده های نو در طراحی خود بکار ببرد.
کلمات کلیدی : نمای ساختمان خلاقیت طراحی خلاقانه طراحی نما