ارزیابی اولیه آفات و بیماریهای جنگل سامانه عرفی چیگو (چهارمحال و بختیاری)

ارزیابی اولیه آفات و بیماریهای جنگل سامانه عرفی چیگو (چهارمحال و بختیاری)

فرشاد حقیقیان1 محمدکاظم پارساپور2

1) مربی پژوهش، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
2) پژوهشگر پسادکتری، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
جنگل‌ها و مراتع به عنوان بخشی ارزشمند از منابع طبیعی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تأمین منابع آب، تثبیت خاک و تولید اکسیژن دارند و در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارند. آفات و بیماری‌های گیاهی یکی از این تهدیدهای اصلی هستند که می‌توانند به طور قابل توجهی به عملکرد اکوسیستم‌های جنگلی آسیب برسانند. این تحقیق به منظور ارزیابی اولیه آفات و بیماری‌های جنگل و مرتع سامانه عرفی چیگو در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در این راستا، آفات و بیماری‌ها و علائم خسارت‌زا جمع‌آوری و ثبت شدند. سپس، نمونه‌ها با مطالعات آزمایشگاهی و استفاده از کتب و منابع علمی شناسایی شدند. همچنین، دشمنان طبیعی آفات نیز جمع‌آوری و ثبت شدند. نتایج نشان داد مهمترین گونه‌های خسارت‌زا روی درختان منطقه شامل، جوانه‌خوار بلوط، سرخرطومی بذرخوار بلوط، پروانه میوه خوار بلوط، زنبورهای گال زا، شته بلوط، سوسک چوبخوار جنگلی، برگخوار گزنده بلوط، زنجره بلوط، کنه گال نمدی بلوط، شپشک واوی بنه، پروانه چوبخواربنه، سوسک‌های پوستخوار بنه، سوسک‌های چوبخوار بنه، سوسک طوقه خوار بنه، سوسک برگ خوار بنه، شته چین‌دار بنه، شته‌های گال زا، پروانه مینوز برگ بنه، زنجره بنه، پسیل بنه، پسیل پیچنده برگ بنه، پروانه چوبخوار بنه، زنبورهای مغزخوار بنه، زنگ بنه، زوال بادام، لیسه زالزالک، پروانه تخم انگشتری، پروانه برگخوار بادام و غیره بودند. این ارزیابی شناخت بهتری از این مشکلات و عوامل مؤثر در شیوع آن‌ها را ممکن می‌سازد و به بهبود و تقویت استراتژی‌ها و برنامه‌های مدیریتی در حوزه حفظ و مدیریت جنگل‌ها و مراتع مناطق جنگلی و مرتعی کمک می‌کند.
کلمات کلیدی : گونه‌های خسارت‌زا جنگل دشمنان طبیعی کنترل بیولوژیک استرانژی مدیریتی زاگرس