استفاده از خرده شیشه بازیافتی در آسفالت شهر تهران

نسرین اروج زاده1 حمید صباغ2

1) عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
2) مدیر عامل شرکت کیمیا فراز اندیش راسا,

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(3icsau.ir)
چکیده :
تهران شهری با تراكم جمعيت بالا می باشد. 10 ميليون نفر در مساحتي درحدود 700 کیلومتر مربع زندگي مي‌كنند. اين شهر در طي چند دهه اخير از حالت جامعه كشاورزي بصورت يك جامعه صنعتي در آمده است. در نتيجه اين تحول، اين کلان شهر با ميزبان زباله زيادي مواجه شده است. تهران در هر سال حدود 3 ميليون تن زباله توليد مي‌كند كه در حدود 3% آن توسط شهرداری بازیافت شده و از این مقدار 2% مواد شيشه اي مي‌باشند. اين مقاله در بردارنده اطلاعات برنامه و آزمايشات ميداني- آزمايشگاهي انجام شده در مناطق مختلف در اين زمينه مي‌باشد. مصالح مورد استفاده در اين برنامه تحقيقاتي، قير 70-60 و زباله‌هاي شيشه‌اي بازيافت شده مي‌باشند. 4 ميزان درصد شيشه بازيافتي (صفر، 5، 10، 15 درصد وزنی مصالح سنگي) در طراحي مخلوط آسفالتي و ساخت نمونه هاي استوانه‌اي با قطر cm 10 مورد استفاده قرارگرفت. آزمايشات مارشال، حساسيت رطوبتي، مقاومت لغزشي، نفوذ آب و تراكم بر اساس استانداردهاي ASTM و AASHTO صورت پذيرفت. آزمايشات نشان دادند كه شيشه بازيافتي يكي از مصالح مفيد براي آسفالت است و درصورتيكه بصورت گسترده استفاده شوند صرفه اقتصادي زياد و اثرات زیست محیطی مناسبی بدنبال خواهند داشت.
کلمات کلیدی : بتن آسفالتی شیشه بازیافتی آزمایش مارشال مقاومت لغزشي