تعیین مقدار بهینه مواد آلی اضافه به خاک از نظر موثر بودن در تراکم خاک

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : غلامحسین شاهقلی
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZA

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.

گواهی دیجیتال(دانلودی)


200 هزار تومان

گواهی چاپی


550 هزار تومان

لوح نمایه مقاله


1 میلیون و960 هزار تومان