طراحی‌خانه امن بانوان کرمانشاه

بهنام شیرویه زاد1 هدی جوشن2 محمدجواد شیرویه زاد3

1) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری،دانشگاه ماد سنندج -
2) کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه -
3) کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه -

محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران(icdu.ir)
چکیده :
چکیده: خانه امن یا شلتر مکانی محرمانه و مجهز به حداقل امکانات رفاهی است که برای پناه گرفتن افراد بی خانمان خصوصا بانوان در برابر عواملی از جمله خشونت های خانگی، مزاحمان خیابانی و حتی مزاحمت های خانوادگی استفاده میشود. همه نیاز های افرادی که در خانه امن اقامت میکنند تامین میشود، نیازهایی شامل تامین خوراک، پوشاک، پزشکی، روان پزشکی، مهارت آموزی، اشتغال و امور آموزشی. طراحی همچین مجموعه ای باعث ارتقاء و بهبود زندگی بانوان آسیب دیده خواهد شد. باتوجه به آمار زیاد بانوان بد سرپرست و بی سرپرست و معتاد که جایی برای زندگی و سرپناهی برای آرامش ندارند بوجود آوردن چنین مکانی در شهر کرمانشاه لازم می باشد . دلیل دیگر برای طراحی خانه امن در شهر کرمانشاه سرازیر شدن آسیب دیدگان اجتماعی از شهرستان های اطراف و مهاجرت بی رویه و وجود زندان ها در داخل این شهر و وجود محل های ناکارآمد شهری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از طراحی یک مکان آرام نیازهای روحی بانوان آسیب دیده را فراهم کند و شرایط و زندگی آنها را بهبود بخشد، و همچنین بستر لازم برای درمان بانوانی که به اعتیاد مبتلا هستند و بانوان بدسرپرست و بی سرپرست را فراهم سازد. روش پژوهش در این مقاله با استناد به مقالات، مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی(گرداوری مطالب) و رویکردی توصیفی تحلیلی دارد.
کلمات کلیدی : خانه امن طراحی داخلی آسیب بانوان اعتیاد روانشناسی محیطی