خانواده پایدار

محمد فرهادی نسب1 مژگان رضایی2

1) دانشگاه پیام نور شهرکرد
2) دانشگاه آزاد بروجن

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی(2ibsconf.com)
چکیده :
خانواده مهمترين نهاد اجتماعي است كه بيشترين تاثيرگذاري را در شئونات مختلف زندگي بشري دارد،‌ بدين جهت است كه خانواده محبوبترين ساختار در نزد خداوند است(محدث نوري، مستدرك الوسائل،‌ج 14،‌ص 153) . پس از بیان مقدمه‏ای در باب اهمیت خانواده در اسلام، اصولی همچون قداست نهاد خانواده و قداست اصل ازدواج یا کانون مقدس آرامش و مهر را با استناد به آیات و روایات بررسی کردایم و در ادامه به بررسی ازدواج در ابعاد مختلف پرداخته و دراین راستا مباحثی از قبیل ازدواج عامل آرامش و ایجاد سکینه، ازدواج عامل حفظ کرامت انسانی، ازدواج دریچه‏ای از منظر آیات و روایات و همچنین بانگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل و ضعف در کارکردها و همچنین برخی ریشه های اختلاف خانوادگی را مورد بحث قرار داده ایم.
کلمات کلیدی : واژگان: خانواده حقوق خاندان قداست ازدواج سکینه و آرامش کرامت انسانی بهداشت روانی برکت.